Avsnitt 29 - Münchhausen

June 23, 2016
00:0000:00

Avsnitt 26 - Nikotinism

May 2, 2016
00:0000:00

Avsnitt 24 - Akne

April 10, 2016
00:0000:00

Avsnitt 21 - Endometrios

March 20, 2016
00:0000:00

Avsnitt 17 - Parkinson (PD)

March 1, 2016
00:0000:00

Avsnitt 16 - Salmonella (en zoonos)

February 17, 2016
00:0000:00

Avsnitt 15 - Alopeci (håravfall)

February 13, 2016
00:0000:00

Avsnitt 12 - Bedbugs (vägglöss)

January 29, 2016
00:0000:00

Avsnitt 11 - Fibromyalgi (FM)

January 24, 2016
00:0000:00

Avsnitt 9 - Epistaxis (näsblod)

January 17, 2016
00:0000:00

Avsnitt 7 - Lungsot (tuberkulos)

January 11, 2016
00:0000:00

Avsnitt 5 - Ledsvikt (artros)

January 6, 2016
00:0000:00

Avsnitt 4 - Gråstarr (katarakt)

January 2, 2016
00:0000:00

Avsnitt 3 - Sumpfeber (malaria)

December 29, 2015
00:0000:00

Avsnitt 2 - Portvinstå (gikt)

December 27, 2015
00:0000:00

Avsnitt 1 - Helveteselden (bältros)

December 24, 2015

00:0000:00